Displaying articles by tag: sanering

Dioxin (TCDD)

Namnet ”dioxiner” används för en familj kemikalier som kallas polyklorerade dibensoparadioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF). Även vissa dioxinlika polyklorerade bifenyler (PCB) med liknande giftiga egenskaper brukar också ingå i gruppen. Drygt 400 olika dioxinrelaterade föreningar har identifierats, varav runt…

More

Förorenade sediment

Föroreningar som släpps ut i vatten hamnar ofta i bottensedimenten. Det kan röra sig om föroreningar från jordbruket, städer i form av t.ex. avloppsvatten eller dumpat material.…

More