Displaying articles by tag: sediment

Förorenade sediment

Föroreningar som släpps ut i vatten hamnar ofta i bottensedimenten. Det kan röra sig om föroreningar från jordbruket, städer i form av t.ex. avloppsvatten eller dumpat material.…

More
Feasibility studies -Project from Environmental Perspective

Praktiskt fältarbete

Praktiskt fältarbete

– Få kontroll över din miljö

Dagens miljöfrågor blir allt fler och viktigare. Oberoende provtagningar, analyser och inventeringar kan vara svaret i miljöarbetet. Innehåller sediment, mark och vatten miljöfarliga ämnen? Hur mycket? Vilket naturvärde har närområdet? Oavsett om det gäller provtagning i mark, sediment, grundvatten, och ytvatten, inventering av ett område för bergtäkt eller naturvärdesbedömningar så hjälper vi er med det och ger klara besked.


More