Displaying articles by tag: skogsbruk

Levande skogar- För ett levande Sverige

Idag täcks mer än hälften av sveriges yta av skog. Skogsindustrin är en viktig samhällsnäring, men ännu viktigare är bevarandet av de ekosystem och den biologiska mångfalden som finns i skogen. …

More

Finland storsatsar på fågellivet – bygger 1 miljon nya holkar

Finland storsatsar på att skapa nya boplatser åt fåglar när boplatserna minskar i takt med att det moderna skogsbruket ökar. Det moderna skogsbruket har lett till en stor minskning av lämpliga boplatser för fåglar (och andra djurgrupper) som bygger sina…

More