Displaying articles by tag: sotpartiklar

Nu kan ursprunget av sotpartiklar spåras

Sotpartiklar är en typ av luftförorening som bildas vid de flesta typer av förbränning och är hälsovådligt för både människor och miljö. Det har tidigare varit svårt att veta varifrån sotet kommer men nu har forskare upptäckt en metod som…

More