Displaying articles by tag: urban ecologics

Urbant ekologiskt – Urban beekeeping

Traditionellt sett odlas bin på landet, nära åkermark och jordbruk. Men sedan några år finns trender att även bedriva stadsbiodling, urban beekeeping. Det innebär kort och gott att bikupor ställs ut på privata tomter, bakgårdar, takterasser mm inne i städerna…

More

Urbant ekologiskt – stadsodling

2010 lyfte FN-organisationen Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) fram den urbana odlingen som en viktig strategi för att skapa hållbara städer. FAO uppskattade att cirka 390 miljoner människor är engagerade i urban odling i Afrika och…

More

Urbant ekologiskt-kreotoper!

Kan gamla soptippar få nytt liv? Kan en golfbana bidra till den biologiska mångfalden? Kan husfasader och tak bli små mikrobiotoper? Kreotoper Kreotoper är ett relativt nytt begrepp inom naturvård som lanserades inom ett projekt från Jordbruksverket 2011 och som…

More

Urbant ekologiskt-Hållbara transporter

Trafik och transporter är enligt vår mening det största och angelägnaste miljöproblemet. I våra storstäder uppstår ytterligare problem i form av underdimensionerad/felplanerad infrastruktur i relation till transportflöden. Varutransporter En stor del av varutransporterna sker idag på lastbil vilka står för…

More

Urbant ekologiskt-kompostera mera!

Att kompostera matavfallet är ett sätt att minska matsvinnet och bidra till en bättre miljö. Det är ett effektivt sätt att spara resurser ur både lokalt och globalt perspektiv och leder till mer hållbar utveckling på såväl lokala, som regionala…

More

Urbant ekologiskt-fixa laddplats!

90 % av stockholmarna bor i lägenhet och det uppskattas finnas ca 400 000 lägenheter i Stockholm. Samtidigt är laddplats en förutsättning för att kunna ladda en laddhybrid, elbil eller elcykel. Men hur ska det gå till? Ett nytt projekt…

More

Urbant ekologiskt

Det finns många sätt att öka sin egen, och därigenom samhällets hållbarhetsnivå. De som lever i städer ställs ofta inför helt andra problem, och möjligheter, än de som bor mer lantligt. Gröna vågen revisited Gröna vågen var en företeelse på…

More