Displaying articles by tag: utformning

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, – Förutsäg din miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvens-beskrivning

– Förutsäg din miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är ett verktyg eller en metod för att förutsäga framtida miljöpåverkan av en planerad verksamhet och används i stort sett över hela världen idag.

More