Displaying articles by tag: vägkant

Projekt S39 – Vikten av våra vägrenar

Under lång tid har jordbruket i Sverige, och övriga världen, moderniserats till homogena landskap med minskad biologisk mångfald. Naturbetesmarker och ängar som tidigare varit vanliga har minskat kraftigt som en följd av moderniseringen. Många arter som trivs i dessa typer…

More