Displaying articles by tag: vattenrening

Renare dricksvatten med hjälp av nytänkande ”frimärke”

Tidigare har det funnits flertalet sätt att rena förorenat vatten i utvecklingsländer – men många metoder har varit ineffektiva eller kostsamma. Metoderna har bland annat gått ut på att ställa vattenflaskor under en längre tid i solen där solens UV-strålar…

More