Displaying articles by tag: växthuseffekt

Alternativa bränslen

Om nu inte elektriska fordon är hela lösningen på miljöproblemet med fossila bränslen och utsläpp och allt det leder till-från global uppvärmning till försurade världshav-vad är då alternativen? Man kan dela upp alternativa biobränslen i konventionella och avancerade. “Konventionella” biobränslen:…

More

Negativa koldioxidutsläpp möjligt med nya metoder

Den globala uppvärmningen av vår planet lär inte ha undgått någon och för att kunna bromsa utvecklingen räcker det inte längre med att bara minska våra koldioxidutsläpp. Forskare försöker nu utveckla effektiva metoder för att ”suga tillbaka” koldioxid ifrån atmosfären…

More