Displaying articles by tag: wearetrapezia

Urbant ekologiskt-kreotoper!

Kan gamla soptippar få nytt liv? Kan en golfbana bidra till den biologiska mångfalden? Kan husfasader och tak bli små mikrobiotoper? Kreotoper Kreotoper är ett relativt nytt begrepp inom naturvård som lanserades inom ett projekt från Jordbruksverket 2011 och som…

More

Urbant ekologiskt-Hållbara transporter

Trafik och transporter är enligt vår mening det största och angelägnaste miljöproblemet. I våra storstäder uppstår ytterligare problem i form av underdimensionerad/felplanerad infrastruktur i relation till transportflöden. Varutransporter En stor del av varutransporterna sker idag på lastbil vilka står för…

More