The Attenborough Effect

David Attenborough är en välkänd röst för många då han är berättarrösten i många välkända dokumentärer så som Planet Earth eller Blue planet. Efter dokumentären Blue Planet II där problematiken med plast i våra hav lyftes har ett nytt fenomen uppstått som kallas för “The Attenborough Effect”.

The Attenborough Effect definieras som: “En kedjereaktion av händelser som har resulterat i det såkallade kriget mot plast och den utbredda sociala rörelsen runt detta”. Anledningen till att detta har just fått namnet The Attenborough Effect kan förklaras med att efter sändningen av Blue Planet II ökade sökninarna på plaståtervinning i England med 55 %. I England gjordes även en undersökning på hur privatpersoner nu ser på plast och hållbara förpackningar svarade 53 % att de har sänkt sin plastkonsumption. Samma undersökning visade även att andelen som kan tänka sig att betala mer för en miljövänlig prudukt har ökat från 49 % 2011 till 58 % 2018. Det är även en stor skillnad mellan generationerna då unga har en mycket högre tendens att tänka på miljön vid köp av produkter jämfört med äldre.

Källor: Naturvårdsverket IFLScience