TME AB – Trapezia partner

Om TME

Marina tjänster

TME AB, Total Mark Entreprenad, är ett bygg- och anläggningsföretag med runt 30 personer heltidsanställda. Vi innehar 15 större maskiner. Vi vänder oss i första hand till kommuner, byggföretag, landsting och bostadsrättsföreningar som kunder. I huvudsak utför vi hela projekt i egen regi, med egna maskiner och eget manskap, men vi jobbar även tillsammans med underentreprenörer.  TME AB har i dag en årsomsättning på ca 100 milj.

TME AB – Det självklara valet!

Besök hemsida >