Lättare att mäta transportutsläpp

Enklare att jämföra transporters miljöpåverkan

-Ny standard på gång

EU-länderna har som mål att minska koldioxidutsläppen med i snitt 20 procent till 2020 vilket innebär ökade krav på transportnäringen.

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN tar fram en standard för hur man beräknar och rapporterar energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom transportnäringen. Standarden kommer att vara en hjälp för transportföretag som vill redovisa sina utsläpp.

SIS, Swedish Standards Institute, startar ett svenskt projekt för att vara med och påverka arbetet. Alla intressenter är välkomna till ett första informationsmöte måndagen den 19 januari 2009 kl 10:00-12:00 hos SIS på Sankt Paulsgatan 6 i Stockholm.

Läs SIS-pressrelease!

Lättare att mäta transportutsläpp

Enklare att jämföra transporters miljöpåverkan

-Ny standard på gång

EU-länderna har som mål att minska koldioxidutsläppen med i snitt 20 procent till 2020 vilket innebär ökade krav på transportnäringen.

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN tar fram en standard för hur man beräknar och rapporterar energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom transportnäringen. Standarden kommer att vara en hjälp för transportföretag som vill redovisa sina utsläpp.

SIS, Swedish Standards Institute, startar ett svenskt projekt för att vara med och påverka arbetet. Alla intressenter är välkomna till ett första informationsmöte måndagen den 19 januari 2009 kl 10:00-12:00 hos SIS på Sankt Paulsgatan 6 i Stockholm.

Läs SIS-pressrelease!