Trapezia-den marina miljökämpen

Trapezia rofupunctata, Foto: Jeff Jeffords, www.divegallery.com
Trapezia rofupunctata. Foto Jeff Jeffords.

Om Trapezia

Vi valde namnet trapezia efter en liten, och som vi tycker modig korallkrabba som håller korallerna rena och inte tvekar att försvara dem mot glupska sjöstjärnor. Trapeziakrabborna är ett släkte av små (ca 1-2 cm över skölden) marina krabbor som återfinns i indiska oceanen och stilla havet, från röda havet i väster till panamabukten i öster. De har stora klor, 6 åsar mellan ögonen, och ofta spektakulära, fläckiga färgteckningar.

Trapeziakrabborna tillhör familjen Carpiliidae och det finns dryt 20 arter, bland andra T. serenei, T. wardi, T. rufopunctata och T. flavopunctata.

Ordlista

Korallsymbiont: Organism som lever i symbios med en korallkoloni.
Kristi Törnekrona (“törnekrona”): Acanthaster planci, en art av klassen sjöstjärnor försedd med stora mängder giftiga taggar.
Symbios: Två (eller flera) organismer som lever tillsammans i ett nära förhållande med någon sorts effekt, antingen positiv eller negativ, för en eller båda parter.
Trapeziida krabbor: Krabbor av släktena trapezia och tetralia

I symbios med koraller

trapezius_and_acanthaster_leftKorallkrabban lever på grunda korallrev, revplatåer och i laguner där hårdkoraller av släktet Pocillopora växer och som krabborna lever i symbios med. De lever av korallernas slem och håller sina värdar rena från sediment vilket gör att små koraller kan överleva i vatten med mycket sediment där de annars skulle ha kvävts. Deras putsande främjar också korallernas tillväxt och har visat sig öka korallernas överlevnad. De försvarar sina värdar från bl.a. den korallätande sjöstjärnan Acanthaster planci (kristi törnekrona), därav namnet väktarkrabbor. När en törnekrona försöker äta på en korall så attackerar Trapeziakrabban stjöstjärnans törnen och bryter av dem vid pedicelet, vilket orsakar märkbar skada på törnekronan. Törnekronorna kan annars, om de får härja fritt, ödelägga hela korallrev!

Forskning om Trapezia

Influence of coral symbionts on feeding preferences of crown-of-thorns starfish Acanthaster planci in the western Pacific

Trapezia cymodoce, Foto (C) Felicia McCaulley

(Foto till vänster Felicia Pauley) Morgan S. Pratchett vid James Cook University i Townsville, Australien har forskat på symbiosen mellan trapeziakrabbor, koraller och vad det innebär. I en studie publicerad 2001 (Pratchett 2001) kom han fram till följande:
Sjöstjärnan Acanthaster planci (Kristi Törnekrona) är väl anpassad till att äta flera olika koraller men uppvisar ofta en väldigt snäv preferens för ett fåtal bytesdjur (koraller). Flera olika teorier om detta har framkastats men inte blivit testade. Pratchett studerade hur korallsymbionter påverkade födosöksbeteendet hos A. planci genom att ta bort symbioserna från korallerna. Törnekronas har en klart definierad hierarki över vilka koraller med symbionter den föredrar, (Acropora gemmifera > A. nasuta = A. loripes > Seriatopora hystrix > Pocillopora damicornis > Stylophora pistillata).
När korallsymbionterna togs bort uppvisade plötsligt inte sjöstjärnan några preferenser utan konsumerade samtliga 6 arter utan diskriminering. Ytterligare visade Pratchett att de olika trapeziida krabborna (av släktena Tetralia och Trapezia) var mest effektiva av de olika korallsymbionterna på att avskräcka sjöstjärnan från att konsumera värdkolonin. Dessutom var innehöll de koraller som föredrogs minst av A.planci den största och kraftfullaste arten av Trapezia (T. cymodoce), emedan de mest föredragna korallerna innehöll enbart väldigt små exemplar av Tetralia spp. krabbor. För de 6 arterna av koraller som testades visade Pratchett att koralsymbionter i allmänhet, och trapeziida krabbor i synnerhet har en klar påverkan på törnekronans födopreferens.

English: The crown-of-thorns starfish Acanthaster planci (L.) is well adapted to feed on a wide range of different corals, but often exhibits striking preference for a small suite of available prey species. Numerous theories have been forwarded to explain its feeding preferences, but many of these theories have not been tested. In a study, Pratchett tested whether coral symbionts significantly affect the feeding preferences of crown-of-thorns starfish by removing symbionts from replicate colonies of 6 different coral species.
Crown-of-thorns starfish had a clearly defined hierarchy of preference for the 6 different corals when these contained symbionts (Acropora gemmifera > A. nasuta = A. loripes > Seriatopora hystrix > Pocillopora damicornis > Stylophora pistillata). However, when coral sym-bionts were removed, then the starfish readily consumed all 6 corals and did not exhibit any significant selectivity. Further manipulation of symbiont assemblages showed that the trapeziid crabs (Tetralia and Trapezia species) were the most effective of the various coral symbionts in deterring starfish from feeding on their host colony.
Moreover, those corals that were least preferred by crown- of-thorns starfish contained the largest and most powerful species of Trapezia (T. cymodoce), whereas the most preferred corals contained only very small Tetralia spp. crabs. For the 6 coral species tested, it is clear that coral symbionts (and particularly trapeziid crabs) do have a marked influence on the feeding preferences of the crown-of-thorns starfish.

Referenser

Gotelli, N., Gilchrist, S.and Abele, L. Population biology of Trapezia spp. and other coral-associated decapods. Mar. Ecol. Prog. Ser. Vol 21: 89-98, 1985.

Pratchett, M. Influence of coral symbionts on feeding preferences of crown-of-thorns starfish Acanthaster planci. Mar. Ecol. Prog. Ser. Vol. 214: 111–119, 2001.

Huber, M. & Coles, S. Resource utilization and competition among the five Hawaiian species of Trapezia (Crustacea, Brachyura). Mar. Ecol. Prog. Ser. Vol. 30: 21-31, 1986.


Externa länkar
Tiny ‘Housekeeper’ Crabs Help Prevent Coral Death in South Pacific
Divegallery.com