Trapezia nysatsar

Trapezia nysatsar

– Modernare och effektivare miljökonsultbolag

Trapezia har under det senaste året genomgått en förändringsprocess till ett effektivare, och modernare bolag vilket präglat hela verksamheten.

Bolaget har utvecklat, effektiviserat och utökat sina tjänster inom miljösektorn. Ny logotyp, grafisk profil och webbplats kommer att spegla verksamhetens förändring.

– Vi har utvecklats till att bli en helhetsleverantör inom miljöområdet med ett bredare och tydligare utbud av miljökonsulttjänster. Vårt mål är att bli starkare aktör på den svenska marknaden, säger Jonas Östgren, ekotoxikolog och en av två grundare till Trapezia.

– Förutom att vi har utvecklat och delat upp våra tidigare tjänster till att bland annat bli tydligare så har vi en helt ny tjänst. Hyra in miljökompetens. Företag kan anlita Trapezia som miljösamordnare eller miljöchefer på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, fortsätter Jonas.

Kommunikationsbyrån LimeTree Production står bakom varumärkesarbetet.

– Genom att anlita en professionell kommunikationsbyrå ska vi markera nysatsningen. En ny grafisk profil är snart färdig. Det ser lovande ut, säger Mattias Jacobson, geolog och den andre grundraren till Trapezia.