Urban stadsodling – framtidens försörjning i städerna

En stor del av världens befolkning bor i städer men tillgång till lokalt producerade råvaror är inte alltid så enkelt. Nu vill företag förenkla livet för stadsbor genom att satsa på lokalproducerde råvaror, mitt inne i city.

Plantagon är ett företag som jobbar med urban livsmedelsodling för att tillgodose ett ökande behov av lokalt producerade råvaror – inne i städerna. Idén handlar om att bygga stora växthus centralt inne i städerna för att kunna förse stadsbor med råvaror samtidigt som behovet av energi, transport och vatten minimeras. Ett mål man har är också att stadens restprodukter ska kunna användas i odlingsprocessen för att skapa ett mer slutet kretslopp.

Sverige ligger nu i framkant där Plantagon ska bygga det första vertikala växthuset mitt i Linköping och bygnaden kan stå klart redan 2018. Växthuset kommer vara en av de första i sitt slag och bli en unik demostrationsanläggning för hur storskalig odling i städer kan fungera. Företagets långsiktiga målsättning är att skapa ett svenskt centrum – för forskning och utveckling av odling i städer.

Placeringen av växthuset i Linköping beror framförallt på närehten till Tekniska verken som ska ge tillgång till överskottsvärme och koldioxid som bildas vid framställning av biogas.

Växthuset kommer att vara närmare 60 m högt och den södra fasaden beräknas kunna producera 300-500 ton grönsaker om året. Fasaden kommer vara mycket välanpassad för att kunna bibehålla ett konstant klimat inuti byggnaden samtidigt som den är väldigt energisnål. Odlingsmaterialet för växterna är pimpsten på grund av dess stora förmåga att generera hög tillväxt samtidigt som dess unika egenskaper gör att det kan återanvändas om och om igen.

Växthusen utvecklas framförallt för en framtida marknad i sydostasien där livsmedelsförsörjningen redan är ett problem men framtiden får utvisa om det kommer att bli fler aktuella projekt i Sverige framöver.

plantago
Prototyp av växthuset i Linköping. Foto: Plantagon

Källa: Miljö&Utveckling, Plantagon