Urbant ekologiskt-kompostera mera!

Att kompostera matavfallet är ett sätt att minska matsvinnet och bidra till en bättre miljö. Det är ett effektivt sätt att spara resurser ur både lokalt och globalt perspektiv och leder till mer hållbar utveckling på såväl lokala, som regionala och globala plan.
Nästan 40 % av det hushållssoporna är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel, eller komposteras.
3 000 personers matavfall driver 1 buss och 5 sopbilar ett år
5 kg matavfall driver en bil 1 mil

I de delar av landet där matavfall inte sorteras kan en kökskompost vara ett bra alternativ.
Kökskompost
Kallas även varmkompost och sker i sluten och isolerad behållare för köksavfall. Här kan alla typer av matavfall blandas som grönsaks- och växtdelar men även köttrester mm. Nästan allt organiskt går att kompostera.
Hur funkar det?
Mikroorganismer bryter ner delarna. Ju mindre bitar desto snabbare nedbrytning. Tumregeln är därför att dela maten i mindre delar, helst inte större än ett par centimeter i diameter. Vissa modeller av kökskompost förutsätter att maskar tillförs, andra står i förbindelse med marken och masken tar sig på så sätt in på egen hand. Ytterligare andra modeller förlitar sig på bakterier och svampar och värme. Nedbrytningen fungerar som bäst när temperaturen är mellan 35-55 grader.
Bokashi
Bokashi är en form av kompostering som använder mikroorganismer för att omvandla matavfall som kött, grönsaker och kaffesump till jordförbättring i en lägenhet som sedan kan användas i rabatten eller odling.
Källor
Stockholm vatten och avfall
Matsvinnet.se
bokashi.se
greenfoot.se