Urbant ekologiskt-kreotoper!

Kan gamla soptippar få nytt liv? Kan en golfbana bidra till den biologiska mångfalden? Kan husfasader och tak bli små mikrobiotoper?
Kreotoper
Kreotoper är ett relativt nytt begrepp inom naturvård som lanserades inom ett projekt från Jordbruksverket 2011 och som betyder ”småbiotop som anläggs i naturvårdssyfte”.
Det innebär i praktiken att anlägga och skapa livsmiljöer för värdefulla växt- och djurarter i form av mindre, avgränsade mark- och vattenområden. Ofta i formen av avvikande områden inom ett i övrigt enhetligt landskap. T.ex kan det vara att anlägga vattengökar för grodor och kräldjur, bon för vilda bin och humlor mm mm.

I och med detta kan områden som har låga naturvärden modifieras och ”byggas om” för att öka den biologiska mångfalden. Exempel på detta är soptippar, golfbanor men även husfasader och hustak kan lämpa sig, liksom andra “döda” ytor/volymer i stadsbilden. Avancerad naturvård i praktiken!

Soptippar
Vi projekterar kreotoper på en gammal soptipp i Upplands Väsby tillsammans med naturvårdspecialisterna Niina och Caroline på Naturföretaget. Ansvarig på trapeziaär Nike Nylander.

Golfbanor
Trapezias Nike Nylander har tillsammans med Alexandra Johansson tagit fram en projektplan för att anlägga kreotoper samt skötselplan för dessa på en golfbana utanför Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *