Urbant ekologiskt – Urban beekeeping

Traditionellt sett odlas bin på landet, nära åkermark och jordbruk. Men sedan några år finns trender att även bedriva stadsbiodling, urban beekeeping.
Det innebär kort och gott att bikupor ställs ut på privata tomter, bakgårdar, takterasser mm inne i städerna och bina pollinerar de växter som finns i staden. Honungen som bina producerar är följaktligen närproducerad i allra högsta grad.

En fransk studie kom fram till att många vilda bin – i den aktuella studien en tredjedel av landets 900 arter – trivs utmärkt i urbana miljöer. En av Frankrikes största städer, Lyon, visade sig ha så mycket som 60 olika arter enligt BBC.
Att bina trivs så bra både i och runt städer anser forskarna bland annat beror enligt aktuell hållbarhet på att där finns en stor mångfald av blommor och landskapstyper samt att dessa områden ofta är varmare än andra platser. Också det faktum att det inte används särskilt stora mängder bekämpningsmedel har troligen bidragit.

Dessutom finns det företag som beeurban.se vilka ställer ut kupor i stadsmiljöer som hustak, terrasser och innergårdar, erbjuder fadderskap för bikupor, företagsabonnemang mm.

Källor
beeurban.se
Urban areas are hives for wild bees. BBC 2014-08-23.
Fortel, L. et al. 2014. Decreasing Abundance, Increasing Diversity and Changing Structure of the Wild Bee Community (Hymenoptera: Anthophila) along an Urbanization Gradient. PLOS ONE 2014-08-03.
Aktuell Hållbarhet. Därför är städerna oaser för bin.