• Blogg

Urbant ekologiskt

Det finns många sätt att öka sin egen, och därigenom samhällets hållbarhetsnivå. De som lever i städer ställs ofta inför helt andra problem, och möjligheter, än de som bor mer lantligt.
Gröna vågen revisited
Gröna vågen var en företeelse på 1970-talet som innebar att unga personer, ofta med små barn, flyttade från storstäderna ut på landet. Ofta förknippas det med miljömedvetenhet och drömmen om ett enkelt liv, utan bekvämligheter och ett tillbakablickande mot ett för-/lågteknologiskt samhälle.
Under 2000-talet har nya rörelser växt fram, med gemensam nämnare i miljömedvetenhet men i ett urbant sammanhang. Istället för att t.ex. flytta till en gård utan el och bedriva biodynamiskt självhushåll föredrar man att stanna kvar i storstäderna men konsumera biodynamisk mat och leva så hållbart som möjligt.
Ca två tredjedelar (65 %) av hushållen i Stockholms län, ca 1,47 miljoner människor, bor i lägenhet.
Nedan är tre miljöaspekter som främst förknippas med boende på villa/landsbygd men där utmaningen är att få det att fungera i en storstad/lägenhet:
Kompostering
Kompostering av köksavfall innebär att sopmängden nästan kan halveras. Dessutom minskar soptransporterna vilket sparar energi, och man kan använda komposten som näring till växter i krukan och trädgården (vilket ökar återvinningsgraden och hållbarheten).
Elbilar
Elbilar är det nya svarta. Eller? Å ena sidan finns ett utsläppsfritt transportsätt typ järnväg. Å andra sidan finns energianvändning och batteriets miljöaspekter. Men en stor fråga är hur den laddas hemma om man bor i lägenhet.
Jordbruk och transporter
Att handla närproducerade varor är ett hållbart val förutsatt att de producerats med liten klimatpåverkan. Maten transporteras ofta långt, utsläppstrenden för växthusgaser från tunga lastbilar har ökat stadigt och var 16 procent 2008 jämfört med 1990. Sedan 2008 har utsläppen minskat men trenden har avstannat eftersom lastbilstrafiken ökar. För tunga fordon finns dessutom inte utsläppsregleringar, som för personbilar och lätta lastbilar.
Källor:
Naturvårdsverket
SCB, Hushållens fördelning
Befolkningen i Stockholms län 2016