Government Contacts -Your Contact towards Authorities
Government Contacts -Your Contact towards Authorities

Utbildning

Vi arbetar med kompetensutveckling av myndigheter, organisationer och företag genom utbildningar inom miljöområdet. Vi skräddarsyr utbildningar för att passa organisationens generella och specifika behov utifrån medarbetarnas kunskaper och erfarenheter.

  • Kurser och utbildningar vi erbjuder är bl.a.:
  • Grundläggande miljökunskap
  • Miljöbalken och miljölagstiftningar
  • Grundkurs i förorenade områden
  • Undersökning och riskbedömning av förorenade områden