Utbildning

Vi arbetar med kompetensutveckling av myndigheter, organisationer och företag genom utbildningar inom miljöområdet. Vi skräddarsyr utbildningar för att passa organisationens generella och specifika behov utifrån medarbetarnas kunskaper och erfarenheter.

  • Kurser och utbildningar vi erbjuder är bl.a.:
  • Grundläggande miljökunskap
  • Miljöbalken och miljölagstiftningar
  • Grundkurs i förorenade områden
  • Undersökning och riskbedömning av förorenade områden