Välkommen till Trapezia

Vi är Trapezia Miljökonsulter

– Vi gör skillnad!

Trapezia är ett oberoende miljö-konsultföretag som kombinerar kompetenser inom biologi, geologi, toxikologi, ekotoxikologi och miljövetenskap. Med vår breda kompetens och stora nätverk kan vi hjälpa ert företag att minska miljöpåverkan och öka miljöprestandan. Det flyttar fram er konkurrensposition samtidigt som det gynnar vår gemensamma miljö.

Välkommen Trapezia


Våra tjänster – För en hållbar miljö

Vi erbjuder konsulttjänster inom miljöområdet. Vår verksamhet omfattar utbildning, rådgivning, praktiskt fältarbete, miljökonsekvensbeskrivning, systematisk miljöarbete som miljöledningssystem (MLS) och riskbedömningar. 

{accordion theme=”ui-lightness”} Öka er miljökompetens::

Miljöutbildning

MiljöutbildningI en omvärld i ständig förändring gör att det blir allt viktigare att hålla kunskaperna uppdaterade. Med nya lagar kommer nya krav och behov och med detta krav på kunskap. Vi utbildar er.

Läs mer…

||||

Var inte rådlös::

Rådgivning i miljöfrågor

Rådgivning i miljöfrågorAntalet lagar inom EU och miljöområdet ökar ständigt. Kraven förändras, liksom procedurerna att söka tillstånd och vilka som utövar tillsynen. Vi hjälper er i er kontakt med myndigheter, allmänhet och kunder.

Läs mer…

||||

Utveckla verksamheten::

– Systematisk miljöarbete

Systematisk miljöarbete- som miljöledningssystem, miljöpolicy...Miljöarbetet blir allt viktigare i en verksamhet. Det har blivit en konkurrensdrivande kraft och är en självklarhet i ett alltmer miljömedvetet globalt tänkande. Vi skapar fungerande och kostnadseffektiva system så långt det går till ett minimum av pärmar.

Läs mer…

||||

EDD – Miljöbesikning::

– Noggrann besiktning för din säkerhet

Noggrann besiktning för din säkerhetFöroreningar som orsakat skada på miljön är ett gissel vid företagsöverlåtelser och försäljning för båda parter. Vem har orsakat föroreningen? Vem är ansvarig? Vem ska återställa miljön? Vi ger klara besked efter noggranna undersökningar!

Läs mer…

||||

Bli riskfri::

– Från riskanalyser till riskhantering

Från riskanalyser till riskhanteringMed ökad kemikalieanvändning och teknikanvändning ökar också riskerna. Vilka risker är förknippade med er verksamhet och hur hanterar ni dem? Lagen ställer i vissa fall krav på att detta görs och vi hjälper er att göra det från riskanalyser till åtgärdsprogram!!

Läs mer…

||||

Förorenade områden::

– Grundlig riskbedömning

Grundlig riskbedömning av förorenade områdenFörekomsten av en förorening innebär inte automatiskt en risk för negativa effekter på hälsa och miljö. Många olika faktorer som spelar in. Vi hjälper er med att utreda, provta och riskbedöma förorenade områden samt att upprätta kontroll- och provtagnings-program.

Läs mer…

||||

Rätt miljökompetens::

Kostnadseffektiv miljökompetens!

Hyr rätt miljökompetens snabbt och kostnadseffektivt.Miljöfrågorna är många och berör alla företag, både direkt genom lagstiftning och indirekt via krav från kunder och inköpare. Hos Trapezia kan ni hyra den miljökompetens som behövs.

Läs mer…

{/accordion}

Inget jobb är för litet, inget problem är för stort!
Tveka inte att Kontakta oss i miljöfrågor. Vi är experter.