Var tionde plastpryl innehåller förbjudna kemikalier

I ett nytt tillsynsprojekt från Kemikalieinspektionen har det hittats otillåtna ämnen i flertalet plastprodukter, bland annat duschslangar, haklappar och yogamattor.

Trots ambitionerna att vi vill ha en giftfri miljö så är det tyvärr inte alltid fallet. Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt analyserade tidigare i år 160 plastvaror från 52 olika företag i Sverige. De flesta varor bestod av mjukplast och en del undersökta produkter var produkter som vi använder i vår hemmiljö – som badrumsvaror, träningsredskap och trädgårdsprodukter.

Marcus Hagberg, inspektör på Kemikalieinspektionen, menar att många plastvaror innehåller kemiska ämnen med farliga egenskaper. Det här gäller framförallt för mjuk PVC-plast (polyvinylklorid).

Resultat
Av de 160 analyserade produkterna upptäcktes det kemiska ämnen av otillåtna halter i fjorton av dessa produkter. De vanligaste var kortkedjiga klorparaffiner som används i bland annat kyl- och smörjmedel eller som tillsatsmedel i fogmassor, färg, plast eller gummi. Funktionen ska vara mjukgörande och fungera som flamskyddsmedel.

Klorparaffinerna är stabila och svårnedbrytbara föreningar som kan bioackumuleras i miljön. De kan förekomma som kort-, mellan- eller långkedjiga. De kort- och mellankedjiga är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan ge långtidseffekter i vattenmiljön.

Kortkedjiga klorparaffiner är dessutom identifierade som särskilt farliga ämnen eller ”Substance of Very High Concern” (SVHC) av Reach-förordningen. Kortkedjiga klorparaffiner är dessutom antagna som POPs (långlivade organiska föroreningar) av LRTAP-konventionen. De misstänks dessutom vara cancerframkallande.

Utöver klorparaffinerna hittades även Kadmium (Cd) i otillåtna halter och ftalater i två barnvårdsartiklar.

Vad hände sen?
Efter Kemikalieinspektionens granskning har flera företag frivilligt slutat sälja de berörda varorna. I två fall har Kemikalieinspektionen själva gått in och förbjudit vidare försäljning och vidare anmält 20 företag för att ha släppt ut varor med otillåtna ämnen på marknaden – eller för att inte ha informerat yrkeskunder om innehåll av särskilt farliga ämnen.

dangerous-chemicals

Källa: Miljö&Utveckling, Kemikalieinspektionen