Våren flyttar allt längre norrut

I början av 1900-talet brukade björkarnas lövsprickning ske strax efter valborg i sydligaste Sverige. Nu, hundra år senare, har lövsprickningen redan kommit igång i stora delar av Göta- och Svealand enligt observationer ifrån allmänheten genom Vårkollen.

Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt som arrangeras av Svenska botaniska föreningen (SBF) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Projektet fungerar som en tjänst där allmänheten och forskare samarbetar för att samla in data under valborgshelgen (29 april-1 maj). I år rapporterades 4600 observationer från 941 platser runt om i Sverige. Observationerna gäller tussilago, blåsippor, vitsippor, björk, sälg och hägg.

Forskare analyserar sedan den data som rapporteras in för att få en överblick över hur långt våren har kommit i Sverige för att se hur vårens ankomst påverkas av klimatförändringarna. Forskningen är viktig för att kunna kartlägga när våren kommer och för att kunna övervaka hur olika arter och delar av landet påverkas.

I slutet av 1800-talet och runt 1900-talets början fanns en liknande verksamhet vilket gör det möjligt för forskarna att studera fenomenet hundra år bakåt i tiden. Tidigare underlag visar att lövsprickningen vanligen endast hade startat i södra Skåne runt valborgshelgen men att den under hundra år hunnit vandra långt norrut, i enstaka fall ända upp till Norrland. Även sälgen har börjat blomma i hela Götaland och Svealand under valborg och har hunnits setts blomma längs Norrlandskusten och t.o.m. i Norrlands inland. Även de andra rapporterade arterna har hunnit ta sig allt längre ut under de senaste hundra åren.

Björkens lövsprickning:

Bild från www.vårkollen.se

Många, för att inte säga de flesta, arter påverkas av att våren kommer allt tidigare i stora delar av landet jämfört med för hundra år sedan. Ett varmare klimat och snabba förändringar gör att många arter inte hinner anpassa sig tillräckligt snabbt. Det leder till att vi på sikt riskerar att förlora en stor mängd arter om vi inte satsar mer på att minska uppvärmningen av vår planet.

Källa: Forskning.se
Mer information: Vårkollen (mer illustrationer finns även här) , SLU, SBF