Växtskyddsmedelsförordningen

EU-lag om miljö & hälsa

– Förbud mot giftiga kemikalier

Säkerhet för miljö och hälsa i första rummet när EU-parlamentet röstade om ny förordning.

EU-parlamentet röstade den 5/11 om den nya växtskyddsmedelsförordningen. Resultatet av omröstningen innebär bland annat:

 • Förbud för särskilt giftiga kemikalier
  Ämnen som är hormonstörande eller CMR (Cancerframkallande, Mutagena och reproduktionstoxiska) ska kunna förbjudas i den nya förordningen
 • Substitution
  Giftiga ämnen ska kuna bytas ut (substitueras) mot mindre giftiga ämnen.

Läs mer i EU-parlamentets officiella pressrelease (Engelska, pdf).

Växtskyddsmedelsförordningen

EU-lag om miljö & hälsa

– Förbud mot giftiga kemikalier

Säkerhet för miljö och hälsa i första rummet när EU-parlamentet röstade om ny förordning.

EU-parlamentet röstade den 5/11 om den nya växtskyddsmedelsförordningen. Resultatet av omröstningen innebär bland annat:

 • Förbud för särskilt giftiga kemikalier
  Ämnen som är hormonstörande eller CMR (Cancerframkallande, Mutagena och reproduktionstoxiska) ska kunna förbjudas i den nya förordningen
 • Substitution
  Giftiga ämnen ska kuna bytas ut (substitueras) mot mindre giftiga ämnen.

Läs mer i EU-parlamentets officiella pressrelease (Engelska, pdf).