Veckan som gått

Ett axplock av förra veckans miljönyheter som vi har läst och tycker är intressanta:

Bara en fjärdedel av svenska lärosäten prioriterar hållbarhet

Ny utredning visar på stora brister i hållbarhetsarbetet hos högskolor och universitet, trots att lagen kräver ett aktivt engagemang i frågorna.

Universitetskanslersämbetet UKÄ har på uppdrag av regeringen utvärderat svenska lärosätens arbete med hållbarhetsfrågor. Endast 12 av 47 högskolor och universitet bedöms ha ett godkänt hållbarhetsarbete. Resterande 35 lärosäten lever inte upp till kraven. Detta trots att högskolelagen från 2006 uttryckligen kräver att lärosätena ska främja hållbar utveckling.

Källa: Supermiljöbloggen
Länk

Sjöar och vattendrag blir allt brunare

Under de senaste 15-20 åren har sjöar och vattendrag blivit allt brunare. Nu vill IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka varför.

I en ny rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet sammanställt ett hundratal svenska rapporter som undersökt varför sjöar och vattendrag blivit allt brunare. Under de senaste 15-20 åren har halten löst organiskt kol i sjöar ökat och det har förändrat färgen på vattnet.

Källa: Aktuell Hållbarhet
Länk

WWF: 60% av världens förlorade biologiska mångfald relaterad till markomvandling för konsumtion av animaliska produkter

Det har pratats mycket om länken mellan maten på vår tallrik och klimatförändringar. Men en ny rapport från WWF pekar på att boskapsindustrin också tar stora landmassor i anspråk vilket leder till storskalig förlust av biologisk mångfald.

Källa: Ecowatch
Länk