Veckans nyheter

På grund av tekniska problem kommer här förra veckans nyheter! Det handlar om bidrag, Mer hållbara konsumenter och den globala uppvärmningen påverkan i norra Sverige. 

Bidrag till elfordon slut

De bidrag som tidigare har gått att söka från Naturvårdsverket när du köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel har nu tagit slut. Intresset har varit stort och är även fortsatt stort men pengarna för 2018 är nu helt slut. Om du har köpt ett fordon som ger dig rätt till bidraget kan du fortfarande söka pengar för detta. dock kommer din ansökan inte att behandlas förrän 2019 och då först när Naturvårdsverket fått en ny budget för året. Om inga pengar i den budgeten är öronmärkta för bidraget kommer inga fler bidrag att delas ut och alla som anökt kommer meddelas avslag.

Naturvårdsverket

 

Konsumenter vill agera mer hållbart

Naturvårdsverket har låtit genomföra en konsumentundersökning med intiktning på textilkonsumption. Den visar på en positiv trend med att fler konsumenter vill agera mer hållbart när det kommer till textilinköp så som kläder. Det finns ökat intresse för att få mer information om hur kläder påverkar miljön och även ett större intresse att återvinna äldre textiler genom att tillexempel lämna till återvinning eller källsortera dem. Undersökningen visar även på ett större intresse för vilka kemikalier som kan finnas i kläderna.

Naturvårdsverket

 

Norra Sverige mest hotat

Konsekvenserna av den globala uppvärmningen kommer att märkas mest i norra Sverige enligt SMHIs scenarion. Uppvärmningen som sker är mest påtaglig vid polerna och de konsekvenser som kommer ses i norra Sverige är bland annat längre sommarperioder, kortare vinterperioder, mer nederbörd men även större risk för torka. Det kommer även att ske en minskning av antalet riktigt kalla dagar medan antalet extremt varma dagar kommer att öka.

Länk till källa