Veckans nyheter v.2

Nytt år och nya miljönyheter. Här kommer ett urval av det som hänt sedan årsskiftet. Bland annat blir växthusutsläpp dyrare, nya trädarter är upptäckta i Sverige och flera naturreservat är på gång efter sommarens bränder.

Växthusutsläppen ska bli dyrare

Länge har EUs utsläppshandel med utsläppsrätter kritiserats för att inte vara tillräckligt effektivt. Det har funnits ett överskott med utsläppsrätter på marknaden vilket har gjort dem väldigt billiga och därmed gjort det billigt att släppa ut. Men nu har EU sedan årsskiftet förflyttat en del av utsläppsrätterna till en reserv, alltså kommer dessa utsläppsrätter inte vara handlingsbara i direkt utan mer indirekt. och det verkar redan ha gett effekt. Ekot har intervjuat Fredrik Hannerz som är chef på utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket som säger:

“ Priset, det har vi redan sett att det har gått upp. Vi tror att priset kommer fortsätta upp en bit till”

Ekot

 

Två nya trädarter har upptäckt på Gotland

Att hitta nya trädarter är ytterst ovanligt i Sverige och att hitta två är därmed ännu ovanligare. De två nya arterna som har hittats är båda korsningar av Rönn och Finnoxel men ser olika ut beroende på vart de har hittats och även uppvisats tillräckligt stora skillnader för att kunna klassas som två olika arter. den ena arten har hittats på Bungenäset på norra Gotland och har fått namnet Bungerönn. Den andra arten har hittats på Gotlands sydöstra del och har fått namnet Graderönn. Att korsningar av olika arter kan föröka sig är sällsynt men det har hittats fall hos båda arterna av att de kan föröka sig på egen hand, även som det är sällsynt.

Ekot

 

Flera nya naturreservat på gång

Att bränder är bra för den biologiska mångfalden i naturen är sedan länge känt och nu vill Länsstyrelsen i Gävleborgs län värna om de områden som brandhärjades i somras. Vid en brand får naturen en nystart och vissa arter är direkt beroende av bränder. Vid en rundringning till länsstyrelserna som Ekot har gjort visar att det finns planer på att skydda nästan en tiondel av de områden som eldhärjades i somras, vilket blir nästan 2500 hektar. Enligt lantbrukarnas riksförbund LRF finns det denna gång ett stort intresse för att skapa nya skyddade områden även hos skogsägarna, även om det i dagsläget finns olika intressen i vilka områden som ska skyddas som myndigheterna och skogsägarna behöver komma överens om.

Ekot