Veckans nyheter v. 44

En vecka med mycket miljönyheter! Här tar vi upp WWFs nya rapport, Att Kina tar bort förbudet för användning av Noshörnings horn och Nordisk konferens om klimatet. 

60 % minskning av ryggradsdjur sen 1970

WWF har släppt en ny “Living Planet Report” för 2018 och resultaten är skrämande. Det index de utgår ifrån är Living Planet Index (LPI) som bygger på 16 000 populationer av 4005 olika arter av fåglar, amfibier, däggdjur och reptiler. Den nya raporten visa på en 60 % minskning av LPI sedan 1970 och minskningen sker av alla olika typer av djur. De absolut största hoten mot djur är förlust av habitat och överexploatering av arter. För tre fjärdedelar av alla arter som är rödlistade är de absolut största hoten jakt överfiske och skogsavverkning.

WWF

Kina legaliserar bl.a. Noshörningshorn för medecinskt syfte

För ett antal år sedan införde Kina ett förbud mot införande och användning av Norhörningshorn och Tigerben. Detta förbud är nu borttaget och marknaden för dessa produkter är därmed helt öppen. Tidigare har den illigala markanden varit enda sättet att få tag på dessa varor men nu öppnar Kina upp för försäljningen. Enligt den Kinesiska regeringen ska det endast vara möjligt att få tag på varorna från certifierade källor men WWF har yttrar stor oro över belutet. “WWF urgently calls on China to maintain the ban on tiger bone and rhino horn trade which has been so critical in conserving these iconic species. This should be expanded to cover trade in all tiger parts and products” säger Leigh Henry från WWF.

National Geographic

 

Nordisk konferens om klimatförändringar

I förra veckan inträffade konferensen “Nordic Conference on Climate Change adaptation” som förkortas NOCCA. Syftet med konferensen, som arrangeras av SMHI, Linköpings Universitet och Norrköpings kommun, är att utbyta idéer om hur vi ska rusta oss för ett förändrat klimat inom alla olika delar av samhället. Över 400 personer från de nordiska länderna deltog och slutsatserna från konferensen kommer överlänas inför det stundande klimatmöten med de nordiska ministrarna.

SMHI