Veckans nyheter vecka 30

Endast 13 % av världshaven är orörda

I den senaste kartläggingen av hur utbredd människans påverkan på världshaven är konstaterades att siffran är skrämmande låg. Endast 13 % av världshaven kan anses som orörda av de negativa effekter som kommit av mänsklig aktivitet de senaste åren. I kartläggningen tittades det på 19 olika faktorer kopplade till människan, så som stora havstrafikleder, fiske och avrinning från jordbruk. De områden som fortfarande kan anses som orörda ligger till största del runt de båda polerna men även mycket i djuphaven. Haven är en stor del av vår planet och täcker hela 70 % av dess yta. Av dessa 70 % är det endast 5 % som är skyddade, men dessa skyddade områden täcker inte in den stora variation av marina ekosystem som finns i våra hav.

Länk till källa

Irland slutar med fossil-fonder

Irland är nu på väg att bli helt fossilfritt när det kommer till den nationella investeringsfonden. I förra veckan klubbades förslaget igenom och inom fem år så ska alla fonder inom olja och kol vara sålda. I den irländska investeringsfonden är det 300 miljoner som är investerade i fossilbolag.

Länk till källa

Partierna för ett trålförbud

En majoritet av riksdagens partier är för att införskaffa ett förbud för bottentrålning av torsk inom EU, med undantag från SD. Det visar WWFs enkät till partierna kallad östersjökompassen. Alla partier visar även intresse för att minska övergödningen och införa fler marint skyddade zoner. Hela kompassen finns att läsa på WWFs hemsida.

Östersjökompassen

Länk till källa