Veckans Nyheter

Ett axplock av förra veckans miljönyheter som vi har läst och tycker är intressanta:

Landhöjning kan minska issmältning i Antarktis

Att isen i Antarktis smälter allt snabbare är inte något nytt. I takt med ökade medeltemperaturer runt vår jord smälter de istäcke som täcker den Antarktiska landmassan och höjer havsvattennivån. Forskare har under se senaste åren studerat hur smältningen av istäcket i ett litet område i västra Antarktis påverkar landhöjningen av de landmassor som finns under isen och har gjort fascinerande upptäckter. Landhöjningen i Antarktis går fyra gånger snabbare än landhöjningen gör här i Sverige, något som kanske låter som mer dåliga nyheter för vår planet men så behöver det inte vara. Mycket av den i som finns I Antarktis ligger på landmassor som ligger under havsvattenytan. Detta gör att havsvattnet bidrar till smältningen av isen genom att holka ur den underifrån. Om landmassorna som isen ligger på skulle komma över havsvattennivån skulle detta kunna rädda stora delar av den Antarktiska isen. Om detta skulle kunna rädda den Antarktiska isen från att smälta bort helt är för tidigt att säga men möjligheten finns enligt forskarna.

Källa: IFLScience.com

Länk till källa

 

Plast från haven ska bli optimistjollar

Två av de båtar som deltar i Volvo ocean race samarbetar med tyskaforskare för att kartlägga hur utbrett plastproblemet är i haven. Detta då båtarna som tävlar passerar några av de mest avlägsna platser som finns i våra hav. Genom instrument monterade på båtarna har forskarna kunnat ta prover och resultaten är skrämmande. På alla platser runt om i världen återfinns nu microplatser, även på de områden som forskare tidigare trodde var fria från plast. Nu görs en gemensam satsning mellan Håll Sverige Rent, Sjöräddningen och Sveriges segelsällskap för att öka kunskapen och uppmärksamma plastproblemet i haven. Organisationerna ska tillsammans med barn och ungdomar samla in platsskräp på stränder runt om i Sverige. All plast som samlas in ska i den mån som det går återvinnas och göras om till optimistjollar. Att det blir just optimistjolar av plasten berättar Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige rent om så här: ”Att bygga båten är ett konkret sätt att visa att plasten kan vara en resurs som går att återvinna, och för vår del också ett sätt att nå nya målgrupper genom barnen”. Jessica Nauckhoff från sjöräddningen pekar även på att plastinsamling kan rädda liv i havet men även människoliv: ” Förutom att värna miljön så har reaktionen från många av våra medlemmar varit att det även handlar om att säkra de livräddande insatser. Det händer att plastskräp sugs in i jetmotorerna och hindrar insatser”.

Källa: DN

Länk till källa

 

Rekordrent i innerskärgården

Enligt ny forskning från Stockholms universitet är vattnet i Stockholms innerskärgård renare än vad den varit de senaste 50 åren. Att vattenkvaliten har varit så dålig tidigare ha till stora delar berott på de stora mängder orenat avloppsvatten som släpptes ut under 1900 talet. Detta ledde till stora mängder fosfor som sedimenterat och sedan läckt ut och bidragit till övergödningsproblemen i skärgården. Nu verkar det som om den sedimenterade fosforn har tagit slut och detta medför en stor förbättring i vattenkvaliteten. I mellan och ytterskärgården ser det dock fortsatt mörkt ut, detta då sämre vatten hela tiden strömmar in från Östersjön.

Källa: Stockholms universitet

Länk till källa