Vedbrasan-en mijöbov?

Vedbrasan-en miljöbov?

Braskaminer släpper ut höga halter av föroreningar.

En studie från Sahlgrenska sjukhuset visar att höga halter cancerframkallande ämnen finns i vardagsrum som värmdes upp med ved.

I en studie utförd på 23 villor i Hagfors monterades provtagningsutrustning i vardagsrummen i villor som dels värmdes upp med ved, dels värmdes upp med el eller bergvärme. Höga nivåer av polycykliska aromatiska kolväten, PAH, uppmättes i de vedeldade husen. Nivån av PAH-et bens(a)pyren hos vedeldarna var fem gånger högre än riktvärdet i Sverige. I de tio andra hemmen uppmättes nivåer kring riktvärdet.

“Det visade sig att vedeldarna i Hagfors hade högre PAH-värden i luften i sina vardagsrum än vad vi mäter upp i mycket hårt trafikerade innerstadsområden, bland annat på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm” säger Pernilla Gustafsson, doktorand vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utfört studien.

“Det här är en liten men statistiskt säkerställd studie. Men det vore intressant att undersöka områden med bara miljögodkända pannor. Här hade vi en blandning med pannor som hade olika ålder” säger Gerd Sällsten, docent vid avdelningen Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska. “Försöket visar att vedrök sannolikt är lika farligt som trafikavgaser” avslutar hon. 

Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, är ett samlingsnamn för omkring 500 ämnen som upptäckts i luften. Benso(a)pyren ökar risken för lungcancer och har klassats som cancerframkallande av IARC, International Agency for Research on Cancer. Det bildas vid ofullständig förbränning. Bilavgaser, slitage av däck och vägmaterial är största källan till utsläpp i storstäderna. Småskalig vedeldning är en annan källa.

Vedbrasan-en mijöbov?

Vedbrasan-en miljöbov?

Braskaminer släpper ut höga halter av föroreningar.

En studie från Sahlgrenska sjukhuset visar att höga halter cancerframkallande ämnen finns i vardagsrum som värmdes upp med ved.

I en studie utförd på 23 villor i Hagfors monterades provtagningsutrustning i vardagsrummen i villor som dels värmdes upp med ved, dels värmdes upp med el eller bergvärme. Höga nivåer av polycykliska aromatiska kolväten, PAH, uppmättes i de vedeldade husen. Nivån av PAH-et bens(a)pyren hos vedeldarna var fem gånger högre än riktvärdet i Sverige. I de tio andra hemmen uppmättes nivåer kring riktvärdet.

“Det visade sig att vedeldarna i Hagfors hade högre PAH-värden i luften i sina vardagsrum än vad vi mäter upp i mycket hårt trafikerade innerstadsområden, bland annat på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm” säger Pernilla Gustafsson, doktorand vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utfört studien.

“Det här är en liten men statistiskt säkerställd studie. Men det vore intressant att undersöka områden med bara miljögodkända pannor. Här hade vi en blandning med pannor som hade olika ålder” säger Gerd Sällsten, docent vid avdelningen Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska. “Försöket visar att vedrök sannolikt är lika farligt som trafikavgaser” avslutar hon. 

Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, är ett samlingsnamn för omkring 500 ämnen som upptäckts i luften. Benso(a)pyren ökar risken för lungcancer och har klassats som cancerframkallande av IARC, International Agency for Research on Cancer. Det bildas vid ofullständig förbränning. Bilavgaser, slitage av däck och vägmaterial är största källan till utsläpp i storstäderna. Småskalig vedeldning är en annan källa.