Vilket bränsle ska man välja?

Vilket bränsle som är bäst för miljön är en minst sagt komplicerad fråga, särskilt som de senaste decenniernas experiment i form av olika statliga miljöpremier med varierande miljönytta ytterligare komplicerat det hela.

Oftast går det en skiljelinje mellan fossila (t.ex. bensin, dieselolja och naturgas mm.) och förnybara (t.ex. etanol, metanol, biodiesel och biogas mm.) bränslen, men också mellan fordon som drivs på el och de som drivs på något slags bränsle.

Hur bra är då elfordon?
Fördelar
+ inga utsläpp av skadliga ämnen som kan skada människor och miljö
+ inga utsläpp av växthusgaser som kan bidra till global uppvärmning
+ enkla. En elmotor har i princip en rörlig del.
Nackdelar
Miljöpåverkan från framförallt batteritillverkningen. Enligt vissa studier skulle det motsvara ett högre nettoutsläpp än från fossilbränslesbilar. Dvs det skulle kunna vara sämre för den globala uppvärmingen att köpa en elbil.
Dålig räckvidd. Särskilt när det är kallt. Även om en elbil kan klara kortare dagliga sträckor så klarar de inte av längre sträckor. Och kortare sträckor är just de som enklast borde kunna ersättas med andra färdsätt som t.ex. kollektivtrafik, cykling mm.
Dålig hållbarhet på batteriet. Med livslängder på runt 15 000 mil, mindre än hälften av bensin/dieselbilar så finns risk för riktigt stora utsläpp när de hela tiden ska förnyas.

Vad ska man då välja?
Förbrännings- eller elmotor? Diesel, bensin, hybrid? Laddhybrid eller seriehybrid?

Det korta svaret är väl att det inte finns en enda enkel >strong>lösning på ett ganska komplext problem.